Zwroty i reklamacje

Szczegółowe warunki zwrotów i reklamacji są opsiane w Regulaminie.
Klientowi będącemu konsumentem (w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego), przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki. W celu zwrócenia towaru należy wypełnić i odesłać oświadczenie, którego wzór zamieszczamy poniżej.

Pliki do pobrania:

1. Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość